| خدمات شارژ سپنتا

سرویس وایمکس ایرانسل :

اگر شما مشترک وایمکس ایرانسل هستید میتوانید شارژ وایمکس خود را از سایت خدمات شارژ سپنتا تهیه فرمایید.

سرویس پیغام ایرانسل :

این سرویس برای تمامی مشترکین سیم کارت دائمی و اعتباری فعال خواهد بود و از طریق آن مشترک می تواند با وارد کردن کد :
#شماره تلفن ایرانسل دریافت کننده*۱۵۰ * یک پیام کوتاه (SMS) رایگان به شماره مقصد ارسال کرده و از دارنده شماره بخواهد با او تماس بگیرد؛ حتی زمانیکه اعتبار مکالمه مشترک تمام شده و یا خط تلفن او قطع شده باشد. با وارد کردن این کد، اس ام اس زیر به دریافت کننده ارسال می شود: “لطفاً با من تماس بگیرید… (شماره تلفن ایرانسل فرستنده)” از آنجاییکه ایرانسل تنها شبکه ای است که این سرویس را در ایران ارائه می کند، در حال حاضر امکان استفاده از آن برای تماس با سایر اپراتورها موجود نیست.

سرویس پیام گیر صوتی ایرانسل :

شما می توانید با فعال نمودن سرویس پیام گیر صوتی اختصاصی خود در مواقعی که در دسترس نیستید، پیام های گفتاری تماس گیرندگان را دریافت کنید. سرویس پیامگیر صوتی قابلیت ذخیره ۳۰ پیام ۱۲۰ ثانیه ای را دارد.
مدت باقیماندن پیام ها در پیام گیر صوتی به شکل زیر است:
پیام هایی که شنیده نشده باشند تا ۷ روز؛
پیام هایی که شنیده شده و ذخیره نشده باشند تا ۷ روز؛
و پیام هایی که شنیده شده و ذخیره شده باشند تا ۲ روز در پیام گیر باقی می مانند.
شما می توانید در هر زمان با شماره گیری کد های دستوری زیر پیام گیر صوتی خود را فعال کنید:

سیم کارت اعتباری:      #۱*۱*۳*۱۴۰*
سیم کارت دائمی:        #۱*۱*۳*۱۳۰*

از آن به بعد هر زمان که خارج از محدوده پوشش شبکه ام تی ان ایرانسل بوده و یا تلفن همراهتان را خاموش کرده باشید، سیستم پیام های گفتاری تماس گیرندگان را ضبط خواهد کرد.
شما می توانید در هر زمان با شماره گیری کد های دستوری زیر پیام گیر صوتی خود را غیرفعال کنید:

سیم کارت اعتباری:      #۴*۱*۳*۱۴۰*
سیم کارت دائمی:        #۴*۱*۳*۱۳۰*

شما می توانید با شماره ۷۱۰ تماس بگیرید تا از طریق تلفن همراهتان به پیامهای گفتاری ضبط شده گوش دهید.

هزینه تماسها: تماس گیرندگان برای استفاده از سرویس پیام گیر صوتی شما هزینه پرداخت می کنند. شما برای دریافت پیامهای صوتی تان از خط ام تی ان ایرانسل خود هزینه ای نمی پردازید. برای انتقال تماس تنها می توان یک شماره دیگر و یا سرویس “ذخیره شماره تماس گیرنده” را انتخاب نمود. به عبارت دیگر انتقال به هر دو گزینه به صورت همزمان امکانپذیر نمی باشد.